Kadet Červený Kostelec

Logo Kadet Červený Kostelec Asociace TOM Královéhradecký kraj
Město Červený Kostelec

Činnost oddílu Kadet je podporována městem Červený Kostelec

Kontakty
Přihlásit se Kadet na Youtube
Kde jsme byli:
Tábor
Datum:29. 06. 09:00 - 13. 07. 14:00
O akci:To je slovo, které voní lesem, rozkvetlou loukou, usychající trávou a dýmem táboráků. Je z něj cítit chlad ranní rosy i žár poledního slunce. A taky je z něj slyšet hučení řeky, zvuk kytar, smích a řev dětí. Znamená čas mládí, dětství, dobrodružství, her a hrdinských činů. Takový byl vždy náš oddílový tábor, ať už jsme pluli v klidných vodách Moravy nebo v divokých proudech Soči, ať už jsme tábořili na písku Jadranu nebo se proháněli s indiány na prériích. Protože ale opravdu velké dobrodružství zvládne jen připravená a dobře vycvičená posádka, vydali jsme se na letošní tábor na naše tábořiště do Chotěvic, odkud jsme pak vypluli na velkou výcvikovou plavbu. Co na tom záleží, že jen v naší fantazii. Rozděleni do posádek jsme pod vedením zkušenějších kamarádů, kapitánů a kormidelníků prošli výcvikem v různých dovednostech. Šplhali jsme v lanoví, vázali námořnické uzly, na ostrovech lovili zvěř, obchodovali s domorodci a bojovali s piráty. Stavěli jsme lodě, plavali v proudech příboje, přepluli oceán přehrady Bílá Třemešná, zažili jsme rovníkové slavnosti a navštívil nás sám Neptun, vládce moří. Nebyla to plavba vždy jednoduchá. Bouře a vlnobití nám rozhazovali věci v kajutách, světové strany nebyly vždy tam, kde jsme je hledali, při bojích s piráty prasklo i nějaké to tričko. Když se přes palubu přelily vlny, bylo mokro i v podpalubí. Na jinak statečné a odolné mužstvo přišla i mořská nemoc a večer se někdy do spacáků plížila zima i stýskání. Ale zimu zahnala deka navíc a stesk dobří kamarádi, hry a legrace. A tak jsme nakonec všichni dopluli do přístavu, propluli jsme vším nepohodlím, nástrahami a nebezpečím jako praví kadeti. Teď už víme, že kdo chce něco zažít, musí se s námi vydat na moře. Ale kdo se strachy třese, jak osika v lese, ten ať svůj strach zahodí a k nám raději nechodí.