Kadet Červený Kostelec

Logo Kadet Červený Kostelec Asociace TOM Královéhradecký kraj
Město Červený Kostelec

Činnost oddílu Kadet je podporována městem Červený Kostelec

Kontakty
Přihlásit se Kadet na Youtube
Kde jsme byli:
Tábor
Datum:02. 07. 08:30 - 15. 07. 17:00
O akci:Putovní tábor Dyje Po několika letech opouštíme pohodlí naší táborové základny v Chotěvicích a vyrážíme na pořádné dobrodružství za Hranice našeho kraje a chvílemi I státu, vyrážíme na Dyji. Lepíme lodě, připravujeme kuchyni, zavařujeme konzervy a v sobotu 2. Července vše nakládáme do našeho busu, dodávky a doprovodného auta a vyrážíme do Znojma. Cesta je dlouhá a proto se zastavujeme v Prosetíně u lomu, kde se chladíme v průzračné vodě a odvážně skáčeme do vody. V podvečer dosahujeme prvního cíle – Znojmo. Stavíme stany, jíme první večeři a vyrážíme na prohlídku města. V neděli nás čeká pěší etapa – Znojmo – Mašovický lom – Znojmo. Cesta byla docela úmorná, ale ta koupel v lomu za to stála. V pondělí naše lodě ještě odpočívají a my vyrážíme busem do Havraníků – tady bus opouštíme a vydáváme se po svých k Dyji, svačíme u zbytků starého mlýna. Pokračujeme národním parkem podél Dyje, pak stezka začne ostře stoupat na vyhlídku Sealsfieldův kámen, kde je hezký výhled na okolní lesy a na vzdutí Znojemské přehrady. S mírným deštěm se vracíme k busu a zpět do tábořiště. V úterý začíná vodácká etapa, dáváme na vodu hned u kempu ve Znojmě a čeká nás klidná plavba do Krhovic, cestou překonáváme 4 jezy, bohužel všechny přenášením či přetahováním. Táboříme v menším tábořišti v Krhovicích, večer ještě vyrážíme prozkoumat místní dětské hřiště a pak už hurá na kutě. Ráno opět balíme stany a nasedáme do lodí, čeká nás údajně nejhezčí úsek Dyje – Meandry Dyje – Krhovice – Hrádek, bohužel vody je celkem málo a proto musíme často lodě opustit a překonat mělčiny s lodí na šňůře. Tento úsek zvládnul suchou nohou jen Fox, který si nesměl namočit palec a tak ho Zelí přetahoval a přenášel. Úsek to byl pěkný, ale vice vody bychom ocenili. Táboříme v Hrádku. Večerní procházka do vesničky nás nemine. Ve čtvrtek balíme (už to máme docela natrénované) a vyjíždíme na další část vodní plavby – Hrádek – Hevlín, koryto už začíná být regulované a rovné. Projíždíme Rakouskem, parkujeme lodě pod malým splávkem a jdeme se podívat na nedaleký akvadukt, podívaná to byla pěkná, škoda jen, že nebyl vice přístupný a nemohli jsme se po vodním mostě proplavat. Táboříme v Hevlíně, je to sice jen louka s třemi kadibudkami, z niž jednu obývají sršně, ale zato je nedaleko státní hranice a u ní free shop, kam večer vyrážíme doplnit zásoby gumových medvídků, čokolády a dalších potřebných věcí. Ráno nás čeká poslední úsek před vzdutím Nových Mlýnů. Jedeme dlouho rovně pak se stočíme mírně doleva a pak zase rovně. Koryto je zde regulované a zapuštěné mezi dva valy. I na oběd musíme vyšplhat přes val a lode nechat uvázané na vodě. Odpoledne dojíždíme do Jevišovky, kde již nás čeká náš autobus, nakládáme lodě a přejíždíme pod Nové Mlýny do kempu Pálava. Na sobotu je naplánovaný odpočinek. Jelikož jen válet se stejně neumíme, vyrážíme autobusem do Zaječí, kde vyrážíme na krátkou procházku – Vinařství u kapličky – vyhlídka Dalibor – na druhé straně rozhledna maják. Při zpáteční cestě zastavujeme u Nových Mlýnů. Připadáme si trochu jak u moře – vlny, animační program pro děti v podobě diskotéky – modrá lavina to pěkně rozjela. Večer ještě volníčko v kempu a pak kytara a ohníček. V neděli vyrážíme busem směr Mikulov, zastavujeme u cesty a vydáváme se po červené turistické značce na Sirotčí hrádek, ještě než na něj začneme stoupat potkáme fotbalové hřiště a nemůžeme ho nevyužít. Půjčíme si míč a dáme fotbal, druhá skupina si hází frisbee. Když jsem dobře zahřátí pokračujeme na Sirotčí hrádek k vysílači Děvín a na Dívčí Hrad (Děvičky). Z Pavlova se vracíme opět busem do kempu. Večer ještě pár písní a pak sbírat energii na další vodácký den. V pondělí opět balíme a vyrážíme dále po Dyji, cca po 5 km přenášíme z hlavního koryta Dyje do Zámecké Dyje. Voda téměř stojí, ale je to krásná projížďka divočinou. Poté přenášíme most a splav a vplouváme do areálu zámeckého parku Lednice. Pádlujeme až k Janovu hradu, už jsme všichni pořádně unavení, ale musíme ještě vydržet. Ještě asi 1 km po zámecké Dyji a pak přenášíme zpět do hlavního koryta Dyje a pádlujeme ještě cca 4 km až do Břeclavi. Večer krásně utahaní uleháme do spacáků. V úterý si jdeme Lednický areál projít ještě po souši, ať tu nádheru vidíme ze všech stran. Odpoledne nabíráme energii na Břeclavském koupališti, plavčíci zavřeli oči a my mohli užívat psí kusy na skluzavce. Moc jsme si to užili. Ve středu nás čeká dlouhá poslední vodní etapa z Břeclavi až na soutok. Přenášíme jez a pak už nás čeká plavba malebnou krajinou hraničního toku. Cesta pěkně utíká a už v 16:04 dojíždíme na trojmezí, na soutok Dyje s Moravou, na hranici ČR, SK a A. Ještě plujeme asi kilometr po Moravě a tak končíme naše vodácké putování. Nocujeme ještě v Břeclavi. Ráno balíme a vyrážíme na cestu k domovu, zastavujeme se vykoupat na Nákle. Voda je krásně čistá, ale lidí a kiosků od posledně dost přibylo, proto měníme náš původní záměr a ustupujeme od přespání u Nákla. Jedeme do nedalekého vodáckého tábořiště Hynkov. Zde ukončujeme naše putování, předáváme vysvědčení, posíláme Drobka do další etapy jeho života – odebráním šátku a předaním pádlíčka ukončujeme jeho dětské působení v oddíle. V pátek balíme a ještě nás čeká jedno překvapení v podobě podzemní plavby Litovelskými chodbami. Cca kilometrový úsek překonáváme ve dvou skupinách. A teď už opravdu hurá domů.